Corpoforte
Revalidatie Fitness

Onder begeleiding van een fysiotherapeut krijgt u tijdens de eerste ontmoeting een intake, gevolgd door een fysieke test.


De oefeningen worden samengesteld op basis van uw fysieke klachten en trainings- of revalidatiedoelstellingen. De oefeningen zijn erop gericht u goed te begeleiden binnen uw revalidatie en herstel. U krijgt aangeleerd wat een gezond houding- en bewegingsgedrag is, waarbij rekening wordt gehouden met uw (on)mogelijkheden als gevolg van uw klachten.

Na een aantal weken wordt de afgelopen revalidatie- en trainingsperiode besproken. Doelstellingen worden geëvalueerd  en aan de hand van opnieuw een fysieke test worden er opnieuw uitgangspunten vastgesteld wat resulteert in een nieuw trainingsprogramma. Alles is erop gericht het herstelproces zo goed en verantwoord mogelijk te doorlopen.