Zorgverzekering voor 2022?

Het einde van het jaar is weer in zicht. Veel mensen kijken dan naar hun zorgverzekering voor het komende jaar. Voor onze praktijk het moment om zorgcontracten af te sluiten met de diverse zorgverzekeraars, een proces waar we jullie graag wat meer over willen informeren.

Tarieven binnen de fysiotherapie

Er zijn de afgelopen 2,5 jaar heftige discussies gaande over de veeleisende zorgcontracten tegen niet kostendekkende tarieven. Er is vorig jaar een kostenonderzoek geweest binnen ons vakgebied, hetgeen leidt naar aan kostendekkend tarief. Het is erbarmelijk om te vertellen dat 85% van de zorgverzekeraars niet eens in de buurt komt met hun tarief. Naast het lage tarief worden er vaak ook eisen gesteld omtrent de voorwaarden waar de fysiotherapeut aan moet voldoen om überhaupt een contract aangeboden te krijgen.

De zorgverzekeraar stelt een veelheid van administratieve handelingen verplicht. Deze voorwaarden zijn niet in het voordeel van de cliënt. Sterker nog, dit gaat in feite ten koste van jouw behandeltijd en daarmee ook de kwaliteit van zorg. Deze administratieve eisen geven zorgverzekeraars meer inzage in de behandeltrajecten.

Je kunt het als volgt vergelijken: De fysiotherapeut is veelal genoodzaakt om onder het minimumloon te werken, maar wel de kwaliteit van een (para)medisch specialist te werken. Wij willen goed zorgdragen voor jouw gezondheid, iets wat jou waarschijnlijk gevoelsmatig veel waard is. Dan is het toch tegenstrijdig dat het bedrijf (lees de zorgverzekeraar) die jij kiest om ervoor te zorgen dat jij voor jouw gezondheid de beste zorg kan krijgen, de mensen die daadwerkelijk zorgdragen voor jouw gezondheid erbarmelijk slecht betaald krijgen en irrationele administratieve lasten moeten dragen. Lasten die de kwaliteit van jouw zorg helemaal niet verbeteren, maar de zorgverzekeraar meer inzicht (lees controle) geeft.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Zorgverzekeraars stellen metingen van patiënttevredenheid als onderdeel van de zorgovereenkomst met de praktijk. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je een uitnodiging krijgt voor het invullen hiervan, dat je hieraan deelneemt. Het is bij een aantal zorgverzekeraars ook nog een afkappunt hoeveel van onze cliënten dit invult. Als er te weinig mensen reageren kan dat een negatieve invloed hebben op ons.

Zorgcontracten bij Corpoforte

Corpoforte is één zorgovereenkomst niet aangegaan, namelijk CZ groep (hieronder vallen CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just). Ohra is een restitutieverzekeraar, daar mag je zelf jouw behandelaar kiezen. Nationale Nederlanden geeft aan een restitutieverzekeraar te zijn, maar hebben wel de vergoeding van ongecontracteerde zorg aan banden gelegd. Bij hun heb je dus een deel eigen bijdrage per behandeling (ca. 30-50%), net als bij een naturapolis. Een restitutieverzekering hoort in te houden dat je altijd zelf mag kiezen bij welke zorgverlener jij onder behandeling wilt. Dan heb je recht op volledige vergoeding van behandelingen die binnen jouw verzekeringspakket vallen. Je dient dan zelf de factuur in, om de vergoeding vanuit de verzekeraar te ontvangen. Dit geldt voor Corpoforte dus alleen bij verzekeringen vallend onder CZ.

Een aantal zorgovereenkomsten tekenen wij met tegenzin. Wij hebben namelijk geen mogelijkheid tot overleg of onderhandeling, een keuze is er niet. Maar als wij meerdere zorgovereenkomsten niet zouden tekenen heeft dat gevolgen voor jou als cliënt bij onze praktijk. Het zou betekenen dat je slechts een deel per behandeling(en) vergoed krijgt, als wij met jouw zorgverzekeraar geen zorgcontract zouden hebben.

Aanraders voor het kiezen van een zorgverzekering

Er zijn een paar zorgverzekeraars die weinig tot geen irrationele, administratieve eisen stellen. Daarmee ondersteunen zij dat de zorg die wij bieden gericht moet zijn op de kwaliteit van jouw behandeling(en). Geen extra lasten waar de cliënt geen barst aan heeft, maar ook de praktijk of zorgverlener geen extra (lees onnodige) tijd kost.

Als aanraders komen uit de bus: ONVZ en DSW!

Tips voor het maken bij keuze van een zorgverzekering

Wat voor jullie van belang is bij de keuze van een zorgverzekering voor komend jaar, is voor welke disciplines jij als cliënt vergoeding wilt hebben binnen jouw verzekeringspakket. Ons advies: Kijk goed naar het overzicht van vergoedingen dat bij een aanvullend pakket van de zorgverzekeraar wordt aangeboden. Als je overstapt moet je je bewust zijn dat alle zorgverzekeraars verplicht zijn om je aan te nemen voor een basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering kan een zorgverzekeraar een medische keuring of overzicht van genoten zorg opvragen. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die niet hanteren en iedereen toelaten voor een basis- en aanvullende verzekering. Bij onze aanraders kan ONVZ om medische informatie vragen, waarop ze bepalen of je in aanmerking komt voor een aanvullende verzekering. DSW zal je ongeacht je medische geschiedenis toelaten.

Mocht je hierover vragen hebben dan kun je ons altijd benaderen voor aanvullende vragen.

Nog even een korte samenvatting:
1 contract niet getekend door Corpoforte:CZ-groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just)
Door Corpoforte aangeraden:DSW, ONVZ
Let op!Kijk naar de vergoedingen in aanvullende verzekering
Kijk Of de verzekeraar toelatingseisen stelt
Samenvatting
Overzicht Verzekeraars 2022