Echotherapie.

Wat is Echografie?

Musculoskeletale echografie is een methode ter ondersteuning en verduidelijking van het diagnostisch proces en ter evaluatie van klachten aan het bewegingsapparaat.

Het kan verschillende kwetsuren in kaart brengen, zoals pees-/ slijmbeursontstekingen, spierscheuringen, bandletsels, verkalkingen, etc. Door de oorzaak van klachten goed in “beeld” te brengen kan er een meer specifieke diagnose worden gesteld. Hoe duidelijker de diagnose, des te gerichter en dus efficiënter de behandeling kan worden uitgevoerd.

Een echografisch onderzoek is niet pijnlijk. Hetgeen je voelt is de soms wat koude gel die gebruikt wordt voor geleiding van de scanner tijdens het onderzoek. Met de scanner wordt wat lichte druk uitgeoefend op het te onderzoeken gebied.

Echografie wordt ingezet als onderzoeksmiddel, maar is geen op zichzelf staande behandeling. Er wordt een behandelstrategie bepaald, hoe de klacht het beste behandeld kan worden.

Linda Stuijfzand – Fysio- & Manueel Therapeut