Corpoforte

Tarieven per 1 januari 2018:

Orthopedische steunzolen
Sportzolen (confectie)
Orthopedische sportzolen

€ 164,95
€   99,95
€ 164,95


Uw zorgverzekering vergoedt mogelijk een gedeelte van het factuurbedrag. Op het polisblad van uw verzekering kunt u zien of u in aanmerking komt voor (deel-)vergoeding. Is dit het geval, dan dient u (een kopie van) de verwijzing van uw huisarts voor steunzolen bij de factuur te voegen en dit in te dienen bij uw zorgverzekeraar.