Praktijkregels.

Binnen onze praktijk gelden bepaalde regels die je op deze pagina kan vinden. De regels staan hieronder aangegeven. Via de knop hiernaast kom je bij het pdf-bestand met dezelfde regels. Mocht er onduidelijkheid zijn over de regels, kunt u altijd contact met ons opnemen!

Patiënttevredenheidsonderzoek door Mediquest

Corpoforte is vanuit de zorgcontracten met diverse zorgverzekeraars verplicht deel te nemen aan een patiënttevredenheidsonderzoek. U kunt als cliënt van Corpoforte hiervoor uitgenodigd worden per email. Corpoforte heeft geen zeggenschap over de vragen, samenstelling of uitnodiging van dit onderzoek. De gegevens zullen volledig anoniem worden behandeld, maar zijn voor onze praktijk wel van belang. Wij stellen het op prijs als u bereid bent om hieraan deel te nemen. Indien u niet bereid bent om deel te nemen kunt u dat kenbaar maken doormiddel van het tekenen van de Informed Consent van Corpoforte, welke bij de intake wordt overhandigd.

Deelname volledig anoniem & volgens AVG

Deelname is volledig anoniem. Uitsluitend uw naam (voor in de uitnodigingsmail), uw emailadres en het feit dat u onder behandeling bent wordt gedeeld met Mediquest. Zodra u in de uitnodigingsmail op de link klikt en de bijbehorende code invult, bent u volledig anoniem en leiden de antwoorden niet naar u. Corpoforte heeft een verwerkersovereenkomst getekend met Mediquest, welke voldoet aan strenge voorwaarden, waaronder de ISO 27001. Wilt u meer informatie over hoe Mediquest omgaat met uw gegevens, kijk dan op de volgende website voor meer informatie: https://home.mediquest.nl/over-ons/kwaliteit-privacy.