Zorgverzekering voor 2022?

Het einde van het jaar is weer in zicht. Veel mensen kijken dan naar hun zorgverzekering voor het komende jaar. Voor onze praktijk het moment om zorgcontracten af te sluiten met de diverse zorgverzekeraars, een proces waar we jullie graag wat meer over willen informeren.

Tarieven binnen de fysiotherapie

Er zijn de afgelopen 2,5 jaar heftige discussies gaande over de veeleisende zorgcontracten tegen niet kostendekkende tarieven. Er is vorig jaar een kostenonderzoek geweest binnen ons vakgebied, hetgeen leidt naar aan kostendekkend tarief. Het is erbarmelijk om te vertellen dat 85% van de zorgverzekeraars niet eens in de buurt komt met hun tarief. Naast het lage tarief worden er vaak ook eisen gesteld omtrent de voorwaarden waar de fysiotherapeut aan moet voldoen om überhaupt een contract aangeboden te krijgen.

De zorgverzekeraar stelt een veelheid van administratieve handelingen verplicht. Deze voorwaarden zijn niet in het voordeel van de cliënt. Sterker nog, dit gaat in feite ten koste van jouw behandeltijd en daarmee ook de kwaliteit van zorg. Deze administratieve eisen geven zorgverzekeraars meer inzage in de behandeltrajecten.

Je kunt het als volgt vergelijken: De fysiotherapeut is veelal genoodzaakt om onder het minimumloon te werken, maar wel de kwaliteit van een (para)medisch specialist te werken. Wij willen goed zorgdragen voor jouw gezondheid, iets wat jou waarschijnlijk gevoelsmatig veel waard is. Dan is het toch tegenstrijdig dat het bedrijf (lees de zorgverzekeraar) die jij kiest om ervoor te zorgen dat jij voor jouw gezondheid de beste zorg kan krijgen, de mensen die daadwerkelijk zorgdragen voor jouw gezondheid erbarmelijk slecht betaald krijgen en irrationele administratieve lasten moeten dragen. Lasten die de kwaliteit van jouw zorg helemaal niet verbeteren, maar de zorgverzekeraar meer inzicht (lees controle) geeft.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Zorgverzekeraars stellen metingen van patiënttevredenheid als onderdeel van de zorgovereenkomst met de praktijk. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je een uitnodiging krijgt voor het invullen hiervan, dat je hieraan deelneemt. Het is bij een aantal zorgverzekeraars ook nog een afkappunt hoeveel van onze cliënten dit invult. Als er te weinig mensen reageren kan dat een negatieve invloed hebben op ons.

Zorgcontracten bij Corpoforte

Corpoforte is één zorgovereenkomst niet aangegaan, namelijk CZ groep (hieronder vallen CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just). Ohra is een restitutieverzekeraar, daar mag je zelf jouw behandelaar kiezen. Nationale Nederlanden geeft aan een restitutieverzekeraar te zijn, maar hebben wel de vergoeding van ongecontracteerde zorg aan banden gelegd. Bij hun heb je dus een deel eigen bijdrage per behandeling (ca. 30-50%), net als bij een naturapolis. Een restitutieverzekering hoort in te houden dat je altijd zelf mag kiezen bij welke zorgverlener jij onder behandeling wilt. Dan heb je recht op volledige vergoeding van behandelingen die binnen jouw verzekeringspakket vallen. Je dient dan zelf de factuur in, om de vergoeding vanuit de verzekeraar te ontvangen. Dit geldt voor Corpoforte dus alleen bij verzekeringen vallend onder CZ.

Een aantal zorgovereenkomsten tekenen wij met tegenzin. Wij hebben namelijk geen mogelijkheid tot overleg of onderhandeling, een keuze is er niet. Maar als wij meerdere zorgovereenkomsten niet zouden tekenen heeft dat gevolgen voor jou als cliënt bij onze praktijk. Het zou betekenen dat je slechts een deel per behandeling(en) vergoed krijgt, als wij met jouw zorgverzekeraar geen zorgcontract zouden hebben.

Aanraders voor het kiezen van een zorgverzekering

Er zijn een paar zorgverzekeraars die weinig tot geen irrationele, administratieve eisen stellen. Daarmee ondersteunen zij dat de zorg die wij bieden gericht moet zijn op de kwaliteit van jouw behandeling(en). Geen extra lasten waar de cliënt geen barst aan heeft, maar ook de praktijk of zorgverlener geen extra (lees onnodige) tijd kost.

Als aanraders komen uit de bus: ONVZ en DSW!

Tips voor het maken bij keuze van een zorgverzekering

Wat voor jullie van belang is bij de keuze van een zorgverzekering voor komend jaar, is voor welke disciplines jij als cliënt vergoeding wilt hebben binnen jouw verzekeringspakket. Ons advies: Kijk goed naar het overzicht van vergoedingen dat bij een aanvullend pakket van de zorgverzekeraar wordt aangeboden. Als je overstapt moet je je bewust zijn dat alle zorgverzekeraars verplicht zijn om je aan te nemen voor een basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering kan een zorgverzekeraar een medische keuring of overzicht van genoten zorg opvragen. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die niet hanteren en iedereen toelaten voor een basis- en aanvullende verzekering. Bij onze aanraders kan ONVZ om medische informatie vragen, waarop ze bepalen of je in aanmerking komt voor een aanvullende verzekering. DSW zal je ongeacht je medische geschiedenis toelaten.

Mocht je hierover vragen hebben dan kun je ons altijd benaderen voor aanvullende vragen.

Nog even een korte samenvatting:
1 contract niet getekend door Corpoforte:CZ-groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just)
Door Corpoforte aangeraden:DSW, ONVZ
Let op!Kijk naar de vergoedingen in aanvullende verzekering
Kijk Of de verzekeraar toelatingseisen stelt
Samenvatting
Overzicht Verzekeraars 2022

Er gebeurt veel in de gezondheidszorg, met name achter de schermen. Het gevoel bekruipt je dat de gezondheidszorg van hogerhand steeds meer gaat draaien om geld verdienen. Wij geven je graag een kijkje achter de schermen zodat je vervolgens jouw keus voor de beste zorg kunt maken.

Hogere premies

De premies zijn alleen maar hoger geworden de afgelopen jaren, daarnaast wordt er steeds minder vergoed door de zorgverzekeraar. Het pakket wordt duurder en de vergoedingen worden minder of zelfs helemaal wegbezuinigd.

Meermaals hebben we van zorgverzekeraars gehoord dat de fysiotherapeut administratief een fout gemaakt zou hebben, zodat de cliënt de dupe wordt door onjuiste afwikkeling van vergoeding. De cliënt krijgt dan het advies mee om naar een gecontracteerde fysiotherapeut te gaan.

Contracten met een zorgverlener

Er zijn verschillende criteria die een zorgverzekeraar hanteert, voordat een zorgverlener een contract aangeboden krijgt. Ruimte tot onderhandeling omtrent deze voorwaarden is er niet. Sommige criteria worden als “hard” opgelegd, een criterium waarop je gestraft kunt worden als je niet aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het behandelgemiddelde (de behandelindex) wordt bij een aantal verzekeraars als indicatief middel gebruikt, maar soms als hard afrekencriterium. De behandelingen die een patiënt ondergaat worden opgeteld. Indien het gemiddelde aantal behandelingen van de praktijk per verzekeringsmaatschappij overschreden wordt, krijgt de praktijk een geldboete. Dan moet je over alle behandelingen van dat kalenderjaar aan die betreffende verzekeraar soms tot € 2,50 per behandeling terugbetalen.

Je ziet wellicht weleens een patiënttevredenheidsonderzoek (de PREM) voorbij komen per email. Op zich is het prettig om af en toe eens te polsen hoe de tevredenheid van cliënten is, of er mogelijk nog verbeterpunten zijn waaraan gewerkt kan worden. Maar deze PREM wordt geëist door een aantal zorgverzekeraars en gebruikt om een in aanmerking te komen voor een contract.

Verder zijn er zelfs verzekeraars die avond- én weekendopenstelling van de praktijk eisen als voorwaarde voor het aanbieden van een zorgovereenkomst voor fysiotherapie.

Zorg draait om de patiënt

Wij vinden dat de behandeltijd zoveel als mogelijk moet draaien om jou, jouw klacht en jouw behandeling. We zijn gemiddeld wel 35 à 40 minuten per behandeling aan het werk per patiënt. Dit is de behandeltijd, het één op één contact met de cliënt en alle administratieve taken rondom de behandeling of het behandelproces.

Wij krijgen per behandeling ca. € 29,50 (anno 2018) per behandeling betaald volgens een contract met een verzekeraar. Dat zijn puur de kosten voor de behandeling Hierbij nemen we onder andere de woonlasten, personeelskosten, schoonmaakkosten voor onze eigen rekening. En natuurlijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de handelingen die wij uitvoeren ten behoeve van jouw gezondheid.

Meer contracten met zorgverleners

Er is inmiddels een beweging vanuit de zorgverzekeraars om de regelgeving wat te minderen, zodat wij minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp.

Wij zijn van mening dat een zorgovereenkomst getekend dient te worden als de voorwaarden goed zijn, of zoals in dit geval er een beweging wordt gemaakt ten gunste van de cliënt en het proces. Wij willen als praktijk daarom het vertrouwen naar de zorgverzekeraars tonen in een goede toekomst voor onze cliënt, de kwaliteit van de gezondheidszorg en ons als zorgverlener. We hebben dan ook meer zorgcontracten ondertekend dan vorig jaar. Zie hieronder een duidelijk overzicht. Toch nog vragen? Vraag gerust onze medewerkers om met je mee te kijken voor de best passende zorg.

Alles op een rij

Uitleg/index:

Zorgverzekeraar:
Hier staat de betreffende zorgverzekering genoemd, als collectief. Onder de tabel zie je een overzicht. Welke labels horen bij welke verzekeraar.

Criterium:
Een aantal criteria waarop bepaalde zorgverzekeraars verplichtingen leggen om te hanteren, maar hetgeen gemoeid gaat met extra kosten en administratieve lasten. Het dienen veelal indicatieve richtlijnen te verschaffen, maar er zijn zorgverzekeraars die het inzetten als objectief afkappunt. Zij willen graag meer toezicht, dat moeten wij als zorgverlener als extra kosten en lasten op ons nemen, om het vervolgens te gebruiken om ons een contract te bieden die slechtere voorwaarden kent.

Eis vanuit ZV:
Hierin staat uitgelegd hoe de betreffende zorgverzekeraar omgaat met de criteria die gehanteerd kunnen worden. Zo zul je zien dat sommige zorgverzekeraars geen omslachtige rompslomp hanteren, maar puur gaan voor zorgverlening waar de zorgvrager bij gebaat is en dat ben jij! Extra regelgevingen, extra meetinstrumenten om zaken te objectiveren geven de praktijk extra (onnodige) lasten en kosten, jouw behandeling of zorg is er zeker niet mee gebaat.

“De PREM” betreft het patiënttevredenheidsonderzoek; “de BI” is de behandelindex waarin de behandelgemiddelden als afkappunt worden ingezet; “de admin” geeft aan of er afwijkende extra administratieve handelingen worden vereist, “de diff” staat voor differentiatie van verschillende contracten die kunnen worden aangeboden. Deze differentiatie geeft een indicatie van de hoeveelheid eisen die men bereidt is te accepteren tegen een beter tarief. Hoe kleiner de differentiatie, des te minder vormen contracten, des te transparanter de zorg!

Zorggericht?:
Een makkelijk te lezen X of V, om aan te geven of de eis vanuit de zorgverzekeraar een verbetering van zorgverlening geeft, of slechts een uitbreiding van kosten en lasten voor hun eigen controle. Een i als tekentje geeft aan dat het niet goed of slecht te duiden is, maar dat er een kritische noot geplaatst dient te worden.

 

Wil je meer lezen over de mening van Corpoforte over dit artikel? Klik dan hier.