Zorgverzekering voor 2024?

Knipper met je ogen en het is al weer november. Dit is een uitgelezen moment om naar de zorgverzekering voor het komend kalenderjaar te kijken. Voor onze praktijk het moment om zorgcontracten af te sluiten met de diverse zorgverzekeraars, een proces waar we jullie graag meer in willen meenemen.

Een juiste zorgverzekering is een belangrijke keuze voor veel mensen. Enerzijds de kosten van de verzekering, de mate waarin de zorg die men nodig heeft wordt vergoed, anderzijds de vergoeding voor specifieke zorg. Jullie kiezen welke zorgverzekeraar de beste zorg voor jou inkoopt en betalen deze zorgverzekeraar om zelf de beste zorg te kunnen ontvangen. Let er goed op dat er verschil zit in natura- en restitutiepolissen. Bij een restitutiepolis dien je zelf een vrije keuze te kunnen maken in waar jij de zorg wilt ontvangen. Bij een naturapolis ben je afhankelijk van de contracten van jouw zorgverzekeraar en kan het voorkomen dat je niet overal terecht kunt. Let goed op de kleine lettertje in de voorwaarden van jouw zorgverzekeraar.

Eisenpakketten vanuit zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars stellen, voor de klant onzichtbare, eisen aan een zorgovereenkomst met ons als fysiotherapiepraktijk. Niet elke verzekeraar stelt deze eisen, maar het grootste gedeelte conformeert zich hier wel aan. Het zijn eisen welke geen toegevoegde waarde hebben voor jouw behandeling(en). Een grove greep uit deze ‘eisenlijst’ van een groot aantal verzekeraars?

Behandelgemiddelden

Wij worden als praktijk afgerekend op onze behandelgemiddelden. Als ons totale behandelgemiddelde over alle behandelde cliënten teveel stijgt, krijgen wij een slechter betaald of zelfs geen contract. U kunt zich voorstellen dat de ene klacht complexer in elkaar steekt dat de andere, waardoor wij niet altijd ons totaal aantal behandelingen kunnen sturen. Dit kan een zorgelijke eis zijn, omdat wij van mening zijn dat elke cliënt de zorg moet ontvangen welke noodzakelijk is en niet bepaald dient te worden door schriftelijke eisen welke zijn opgesteld door een verzekeringsagent.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Zorgverzekeraars stellen metingen van patiënttevredenheid als onderdeel van de zorgovereenkomst met de praktijk. Het brengt extra kosten voor de praktijk met zich mee, naast de )onbetaalde) tijd welke wij hierin moeten steken. Het is bij een aantal zorgverzekeraars zelfs een afkappunt hoeveel cliënten dit invult. Als er te weinig cliënten reageert kan dat een negatieve invloed hebben op ons zorgcontract en ook ons tarief.

Selectieve inkoop

Sommige zorgverzekeraars vinden dat voor het behandelen van bepaalde specifieke klachten of aandoeningen, een praktijk verplicht aangesloten moet zijn bij een netwerk. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson, of etalagebenen/vaatlijden. Deze netwerken bepalen hoeveel praktijken zich kunnen aansluiten bij hun netwerk, waarbij er niet geselecteerd wordt op kennis en faciliteiten (lees kwaliteit) maar op geografische spreiding (lees kwantiteit).

Nog even een korte samenvatting:
1 contract niet getekend door Corpoforte:CZ-groep (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just)
Door Corpoforte aangeraden:DSW, ONVZ
Let op!Kijk naar de vergoedingen in aanvullende verzekering
Kijk Of de verzekeraar toelatingseisen stelt

Tarieven binnen de fysiotherapie

Naast deze veelal onzichtbare eisen heeft een zorgovereenkomst een vastgelegd tarief. Dit betekent dat wij de zorg dienen te verlenen voor het tarief dat gesteld wordt. Er is geen mogelijkheid voor overleg of onderhandeling, het is ‘take it or leave it’. Er zijn al meerdere onderzoeken gedaan naar een kostendekkend, marktconform tarief voor fysiotherapie. Er is echter géén zorgverzekeraar die zich daaraan committeert! Wat helemaal erbarmelijk is om te melden is dat sommige verzekeraars er zelfs €6,00 tot zelfs €10,00 pér behandeling onder dit marktconforme tarief zitten. Dat is met de huidige inflatie en daarmee stijgende praktijkkosten niet te behappen.

Je kunt het als volgt vergelijken:

De fysiotherapeut is veelal genoodzaakt om onder het minimumloon te werken, maar wel de kwaliteit van een (para)medisch specialist te werken. Wij willen goed zorgdragen voor jouw gezondheid, iets wat jou waarschijnlijk gevoelsmatig veel waard is. Door hoge administratieve lasten in combinatie met lage vergoedingen is het steeds moeilijker om de nodige kwalitatieve zorg te leveren. Lasten die de kwaliteit van jouw zorg helemaal niet verbeteren, maar de zorgverzekeraar meer inzicht (lees controle) geeft. Jij wilt toch ook dat jouw zorgverlener een ‘fair trade prijs’ krijgt voor jouw behandeling/zorg?

Zorgcontracten bij Corpoforte anno 2024

Corpoforte is voor 2024 één zorgovereenkomst niet aangegaan, namelijk CZ groep (hieronder vallen CZ, Ohra, Nationale Nederlanden, Just). Ohra is een restitutieverzekeraar, daar mag je zelf jouw behandelaar kiezen en krijg je 100% van de behandeling vergoed. Bij de andere verzekeringen onder dit label met een naturapolis geldt een eigen bijdrage per behandeling. Helaas ook bij Nationale Nederlanden, welke aangeeft een restitutieverzekeraar te zijn, maar ondanks dat toch een eigen bijdrage eisen. Bij alle labels dien je zelf de factuur in, om de vergoeding vanuit de verzekeraar te ontvangen. Dit geldt voor Corpoforte dus alleen bij verzekeringen vallend onder CZ.

Een aantal zorgovereenkomsten tekenen wij met tegenzin. Een mogelijkheid tot overleg of onderhandeling is er zoals gezegd niet. Indien wij zorgovereenkomsten niet zouden tekenen heeft dat gevolgen voor jou als cliënt. Het zou betekenen dat je slechts een deel per behandeling(en) vergoed krijgt, als wij met jouw zorgverzekeraar geen zorgcontract zouden hebben. We zullen eind 2024 weer bepalen welke zorgovereenkomsten wij ondertekenen voor 2025. Daar krijgt u te zijner tijd zoals gewoonlijk van ons bericht over.

Aanraders voor het kiezen van een zorgverzekering

Er zijn een aantal zorgverzekeraars die weinig tot geen irrationele, administratieve eisen stellen. Daarmee ondersteunen zij dat de zorg die wij bieden gericht moet zijn op de kwaliteit van jouw behandeling(en). Geen extra lasten waar de cliënt geen barst aan heeft, maar ook de praktijk of zorgverlener geen extra (lees onnodige) tijd kost.

Als aanraders komen uit de bus: ONVZ en DSW!

Tips voor het maken bij keuze van een zorgverzekering

Wat voor jullie van belang is bij de keuze van een zorgverzekering voor komend jaar, is voor welke disciplines jij als cliënt vergoeding wilt hebben binnen jouw verzekeringspakket. Ons advies: Kijk goed naar het overzicht van vergoedingen dat bij een aanvullend pakket van de zorgverzekeraar wordt aangeboden.

Als je overstapt moet je er bewust van zijn dat alle zorgverzekeraars verplicht zijn om je aan te nemen voor een basisverzekering. Voor een aanvullende verzekering kan een zorgverzekeraar een medische keuring of overzicht van genoten zorg opvragen. Maar er zijn ook zorgverzekeraars die dit niet hanteren en iedereen toelaten voor een basis- en aanvullende verzekering. Bij onze aanraders kan ONVZ om medische informatie vragen, waarop ze bepalen of je in aanmerking komt voor een aanvullende verzekering. DSW zal je ongeacht je medische geschiedenis altijd toelaten!

Er gebeurt veel in de gezondheidszorg, met name achter de schermen. Het gevoel bekruipt je dat de gezondheidszorg van hogerhand steeds meer gaat draaien om geld verdienen. Wij geven je graag een kijkje achter de schermen zodat je vervolgens jouw keus voor de beste zorg kunt maken.

Hogere premies

De premies zijn alleen maar hoger geworden de afgelopen jaren, daarnaast wordt er steeds minder vergoed door de zorgverzekeraar. Het pakket wordt duurder en de vergoedingen worden minder of zelfs helemaal wegbezuinigd.

Meermaals hebben we van zorgverzekeraars gehoord dat de fysiotherapeut administratief een fout gemaakt zou hebben, zodat de cliënt de dupe wordt door onjuiste afwikkeling van vergoeding. De cliënt krijgt dan het advies mee om naar een gecontracteerde fysiotherapeut te gaan.

Contracten met een zorgverlener

Er zijn verschillende criteria die een zorgverzekeraar hanteert, voordat een zorgverlener een contract aangeboden krijgt. Ruimte tot onderhandeling omtrent deze voorwaarden is er niet. Sommige criteria worden als “hard” opgelegd, een criterium waarop je gestraft kunt worden als je niet aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het behandelgemiddelde (de behandelindex) wordt bij een aantal verzekeraars als indicatief middel gebruikt, maar soms als hard afrekencriterium. De behandelingen die een patiënt ondergaat worden opgeteld. Indien het gemiddelde aantal behandelingen van de praktijk per verzekeringsmaatschappij overschreden wordt, krijgt de praktijk een geldboete. Dan moet je over alle behandelingen van dat kalenderjaar aan die betreffende verzekeraar soms tot € 2,50 per behandeling terugbetalen.

Je ziet wellicht weleens een patiënttevredenheidsonderzoek (de PREM) voorbij komen per email. Op zich is het prettig om af en toe eens te polsen hoe de tevredenheid van cliënten is, of er mogelijk nog verbeterpunten zijn waaraan gewerkt kan worden. Maar deze PREM wordt geëist door een aantal zorgverzekeraars en gebruikt om een in aanmerking te komen voor een contract.

Verder zijn er zelfs verzekeraars die avond- én weekendopenstelling van de praktijk eisen als voorwaarde voor het aanbieden van een zorgovereenkomst voor fysiotherapie.

Zorg draait om de patiënt

Wij vinden dat de behandeltijd zoveel als mogelijk moet draaien om jou, jouw klacht en jouw behandeling. We zijn gemiddeld wel 35 à 40 minuten per behandeling aan het werk per patiënt. Dit is de behandeltijd, het één op één contact met de cliënt en alle administratieve taken rondom de behandeling of het behandelproces.

Wij krijgen per behandeling ca. € 29,50 (anno 2018) per behandeling betaald volgens een contract met een verzekeraar. Dat zijn puur de kosten voor de behandeling Hierbij nemen we onder andere de woonlasten, personeelskosten, schoonmaakkosten voor onze eigen rekening. En natuurlijk nemen wij verantwoordelijkheid voor de handelingen die wij uitvoeren ten behoeve van jouw gezondheid.

Meer contracten met zorgverleners

Er is inmiddels een beweging vanuit de zorgverzekeraars om de regelgeving wat te minderen, zodat wij minder tijd kwijt zijn aan administratieve rompslomp.

Wij zijn van mening dat een zorgovereenkomst getekend dient te worden als de voorwaarden goed zijn, of zoals in dit geval er een beweging wordt gemaakt ten gunste van de cliënt en het proces. Wij willen als praktijk daarom het vertrouwen naar de zorgverzekeraars tonen in een goede toekomst voor onze cliënt, de kwaliteit van de gezondheidszorg en ons als zorgverlener. We hebben dan ook meer zorgcontracten ondertekend dan vorig jaar. Zie hieronder een duidelijk overzicht. Toch nog vragen? Vraag gerust onze medewerkers om met je mee te kijken voor de best passende zorg.

Alles op een rij

Uitleg/index:

Zorgverzekeraar:
Hier staat de betreffende zorgverzekering genoemd, als collectief. Onder de tabel zie je een overzicht. Welke labels horen bij welke verzekeraar.

Criterium:
Een aantal criteria waarop bepaalde zorgverzekeraars verplichtingen leggen om te hanteren, maar hetgeen gemoeid gaat met extra kosten en administratieve lasten. Het dienen veelal indicatieve richtlijnen te verschaffen, maar er zijn zorgverzekeraars die het inzetten als objectief afkappunt. Zij willen graag meer toezicht, dat moeten wij als zorgverlener als extra kosten en lasten op ons nemen, om het vervolgens te gebruiken om ons een contract te bieden die slechtere voorwaarden kent.

Eis vanuit ZV:
Hierin staat uitgelegd hoe de betreffende zorgverzekeraar omgaat met de criteria die gehanteerd kunnen worden. Zo zul je zien dat sommige zorgverzekeraars geen omslachtige rompslomp hanteren, maar puur gaan voor zorgverlening waar de zorgvrager bij gebaat is en dat ben jij! Extra regelgevingen, extra meetinstrumenten om zaken te objectiveren geven de praktijk extra (onnodige) lasten en kosten, jouw behandeling of zorg is er zeker niet mee gebaat.

“De PREM” betreft het patiënttevredenheidsonderzoek; “de BI” is de behandelindex waarin de behandelgemiddelden als afkappunt worden ingezet; “de admin” geeft aan of er afwijkende extra administratieve handelingen worden vereist, “de diff” staat voor differentiatie van verschillende contracten die kunnen worden aangeboden. Deze differentiatie geeft een indicatie van de hoeveelheid eisen die men bereidt is te accepteren tegen een beter tarief. Hoe kleiner de differentiatie, des te minder vormen contracten, des te transparanter de zorg!

Zorggericht?:
Een makkelijk te lezen X of V, om aan te geven of de eis vanuit de zorgverzekeraar een verbetering van zorgverlening geeft, of slechts een uitbreiding van kosten en lasten voor hun eigen controle. Een i als tekentje geeft aan dat het niet goed of slecht te duiden is, maar dat er een kritische noot geplaatst dient te worden.

 

Wil je meer lezen over de mening van Corpoforte over dit artikel? Klik dan hier.